Verwijzers

Zoals bekend kan door een huisarts naar een GZ-psycholoog werkzaam in de GBGGZ verwezen worden bij een vermoeden van niet complexe, niet risicovolle DSM-5 classificaties.

Als Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. zijn we mede opsteller en ondertekenaar van de Raamovereenkomst  “Utrecht Geestelijk Gezond”.

Vrijgevestigde psychologen bieden laagdrempelige persoonsgerichte zorg in de nabijheid van de patiënt. Voor u als huisarts en POH-GGZ streven we naar zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke samenwerking.

Wij willen u nadrukkelijk uitnodigen om contact met ons op te nemen bij vragen of behoefte aan overleg. Wij zijn er van overtuigd dat veelvuldig en laagdrempelig contact bijdraagt aan een goede behandeling van onze patiënten.

HOE DIENT EEN VERWIJSBRIEF ER UIT TE ZIEN?

In de verwijsbrief voor de zorgverzekering dient te staan:

  • Dat het om verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-5 stoornis.
  • Huisarts gegevens, inclusief AGB-code

De klinische blik van de huisarts is van belang voor de keuze  van de huisarts waarheen verwezen dient te worden. Ook niet vergoede zorg kan een reden voor verwijzing zijn.

Onderstaand schema  voor doorverwijzing vergoede GGZ kan hierbij behulpzaam zijn.

stroomschema verwijzingen website UPC